Provádíme dva různé průměry vrtu 205 mm a 220 mm. Průměry 205 a 220 mm jsou obsypány praným tříděným kačírkem a bezpečně zajílovány proti vrchní znečištěné vodě. Obsyp kolem perforované pažnice zpomaluje a zároveň filtruje přitékající vodu do vrtu, životnost studny se pohybuje okolo několika desítek let.