Zákony a vyhlášky

Nejdůležitější zákonné normy, týkající se oblasti vrtání studní a vrtů pro tepelná čerpadla


Vyhláška 432/2001 Sb.
  143kB

- vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Aktuální znění k 1.12.2009.

Zákon 254/2001 Sb. o vodách  683kB
- po novelizaci účinné k 1.8.2010

Zákon 62/1988 Sb. o geologických pracích  130kB
- v platném znění k 1.1.2010

Metodický pokyn ČAH č. 1/2006  60kB
- pravidla pro projekci a provádění studen 

Metodický pokyn ČAH č. 2/2006  62kB
- Pravidla pro projekci a provádění vrtů pro tepelná čerpadla systému země – voda 

Metodický pokyn ČAH č. 1/2007  138kB
- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k povolení nakládat s podzemní vodou 


Oprávnění

Naše oprávnění k provádění vrtání studní a vrtů pro tepelná čerpadla


Oprávnění k činnosti provádění hornickým způsobem
  169kB
- oprávnění k činnosti provádění hornickým způsobem Jindřich Čermák


Výpis z živnostenského rejstříku

- výpis z živnostenského rejstříku


Certifikáty

Certifikáty a prohlášení o shodě používaných materiálů


Geotermální sonda REHAU - RAUGEO PE100
  271kB
- prohlášení o shodě


Trubky PVC-U
 321kB
- certifikát výrobku

Trubky PVC-U  63kB
- prohlášení o shodě

Certifikát kamenivo  1081kB
- certifikát výrobku

Certifikát kamenivo  1515kB
- certifikát výrobku

 

Problém s otevřením souborů? Stáhnout Adobe Reader