• poptávka, vytvoření nezávazné cenové nabídky
  • schůzka na lokalitě, kde se bude vrt realizovat, po domluvě i s vyhledáním pramene
  • převzetí informací pro vypracování projektové dokumentace, sepsání smlouvy o dílo
  • vyhotovení průzkumného vrtu
  • vypracování závěrečné zprávy k zahájení vodoprávního řízení
  • instalace čerpací techniky