• poptávka, vytvoření nezávazné cenové nabídky
  • schůzka na lokalitě, kde se bude vrt (vrty) realizovat
  • převzetí informací pro vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, sepsání smlouvy o dílo
  • vyhotovení vrtu, zapuštění kolektoru Rehau a tlakové zalití bentonitocementovou směsí