Firma byla založena v roce 1990 Jindřichem Čermákem. V roce 2006 do firmy vstoupili dva synové. Úspěšnost naší práce a zárukou dobrých výsledků je kvalitní technická a odborná způsobilost firmy, zkušení vrtaři a hydrogeologa, dobře reagující na vrtnou problematiku. Naše vrtná technika nám dovoluje vrtat i na hůře přístupných a prostorově omezených místech.

Provádíme:

 • vyhledání vodního zdroje
 • průzkumné hydrogeologické vrty, zpracování projektové dokumentace
 • studnařství - vrtání studní, vypažení vrtů
 • čerpací zkouška vydatnosti vodního zdroje
 • zajištění studny proti vniknutí povrchové vody, odpažení vrchní vody
 • montáže čerpadel do vrtů
 • montáže domácích vodáren
 • vrty pro tepelná čerpadla
 • osazení vrtů kolektory pro tepelná čerpadla včetně tlakového zalití bentonitovou směsí

Oprávnění:

 • živnostenský list
 • oprávnění k činnosti hornickým způsobem včetně projektování