Firma byla založena v roce 1990 Jindřichem Čermákem. V roce 2006 do firmy vstoupili dva synové. Úspěšnost naší práce a zárukou dobrých výsledků je kvalitní technická a odborná způsobilost firmy, zkušení vrtaři a hydrogeologa, dobře reagující na vrtnou problematiku. Naše vrtná technika nám dovoluje vrtat i na hůře přístupných a prostorově omezených místech.

Provádíme:

 • vyhledání vodního zdroje
 • průzkumné hydrogeologické vrty, zpracování projektové dokumentace
 • studnařství - vrtání studní, vypažení vrtů
 • čerpací zkouška vydatnosti vodního zdroje
 • zajištění studny proti vniknutí povrchové vody, odpažení vrchní vody
 • montáže čerpadel do vrtů
 • montáže domácích vodáren
 • vrty pro tepelná čerpadla
 • osazení vrtů kolektory pro tepelná čerpadla včetně tlakového zalití bentonitovou směsí

Oprávnění:

 • živnostenský list
 • oprávnění k činnosti hornickým způsobem včetně projektování

Výběr z referencí:

 • AP Simko s.r.o. Slatiňany - tepelná čerpadla
 • ZKM s.r.o. Praha - tepelná čerpadla
 • Česká katolická charita Praha, klášter Albrechtice
 • L&P plus s.r.o. Chrudim – lyžařský areál SKI Bukova hora Čenkovice
 • SAUTO tepelná technika s.r.o., Svratka
 • Obec Rudoltice
 • Obec Třemošnice – sportovní areál
 • CS – STAVEBNÍ SERVIS s.r.o., Veltrusy
 • TJ Čenkovice, Jablonné nad Orlicí
 • HANAKOV – INVEST s.r.o., Prostějov – rekreační zařízení Hynčice pod Sušinou
 • Tělovýchovná jednota SOKOL, Řetová
 • JEKON s.r.o., Praha
 • Kučera Libor, Sloupnice – čerpací technika
 • Sady Tuchoraz s.r.o., Český Brod
 • Zemědělské družstvo Dolní Újezd
 • VÚGTK, v.v.i., Zdiby
 • Preference energy s.r.o., Vysoké Mýto

Zákony a vyhlášky

Nejdůležitější zákonné normy, týkající se oblasti vrtání studní a vrtů pro tepelná čerpadla


Vyhláška 432/2001 Sb.
  143kB

- vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Aktuální znění k 1.12.2009.

Zákon 254/2001 Sb. o vodách  683kB
- po novelizaci účinné k 1.8.2010

Zákon 62/1988 Sb. o geologických pracích  130kB
- v platném znění k 1.1.2010

Metodický pokyn ČAH č. 1/2006  60kB
- pravidla pro projekci a provádění studen 

Metodický pokyn ČAH č. 2/2006  62kB
- Pravidla pro projekci a provádění vrtů pro tepelná čerpadla systému země – voda 

Metodický pokyn ČAH č. 1/2007  138kB
- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k povolení nakládat s podzemní vodou 


Oprávnění

Naše oprávnění k provádění vrtání studní a vrtů pro tepelná čerpadla


Oprávnění k činnosti provádění hornickým způsobem
  169kB
- oprávnění k činnosti provádění hornickým způsobem Jindřich Čermák


Výpis z živnostenského rejstříku

- výpis z živnostenského rejstříku


Certifikáty

Certifikáty a prohlášení o shodě používaných materiálů


Geotermální sonda REHAU - RAUGEO PE100
  271kB
- prohlášení o shodě


Trubky PVC-U
 321kB
- certifikát výrobku

Trubky PVC-U  63kB
- prohlášení o shodě

Certifikát kamenivo  1081kB
- certifikát výrobku

Certifikát kamenivo  1515kB
- certifikát výrobku

 

Problém s otevřením souborů? Stáhnout Adobe Reader

Vrtané studny

 

 

Vrty pro tepelná čerpadla

 

 

Pracovní postup vrtané studny

 

Pracovní postup vrtu pro tepelné čerpadlo

Další články...